Καθαρισμοί Χώρων - Συνεργεία Καθαρισμού| Micro Clean
 
 
 
Υπηρεσίες καθαριότητας και
συντήρησης προηγμένης τεχνολογίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μυοκτονίες

 
Βιολογικές μυοκτονίες από την MicroClean, για να απαλλαγείτε από τα ανεπιθύμητα τρωκτικά.

Με τις μυοκτονίες απαλλάσσουμε ανοιχτούς και εσωτερικούς χώρους από τα τρωκτικά. Τα τρωκτικά ευθύνονται για την μετάδοση πολλών ασθενειών στον άνθρωπο όπως είναι η πανώλη, η λεπτοσπείρωση, η σαλμονέλωση, ο ενδημικός τύφος, το σύνδρομο Weil και ο πυρετός του δήγματος που μεταδίδεται από δάγκωμα τρωκτικού. Εκτός από τις ασθένειες που μεταδίδουν, μπορούν να προκαλέσουν και καταστροφές από το ροκάνισμα των τροφών σε χώρους τροφίμων, όπως πυρκαγιά από το ροκάνισμα των ηλεκτρικών καλωδίων.

Η διαδικασία που ακολουθούμε στις μυοκτονίες

Οι μυοκτονίες αποτελούν πολυσύνθετες εργασίες. Πριν τις μυοκτονίες προέχει η καταγραφή και κατανόηση του εσωτερικού των κτιρίων, όπως και του περιβάλλοντος χώρου. Είναι απαραίτητο να γίνει μια εκτίμηση του αριθμού των τρωκτικών, για να καθοριστεί και η στρατηγική που θα ακολουθηθεί στις μυοκτονίες. Τέλος, πριν ξεκινήσουν οι μυοκτονίες πρέπει να εντοπιστούν και οι χώροι τους οποίους συνηθίζουν να επισκέπτονται. Η μελέτη αυτή γίνεται από ειδικό υγιεινολόγο που επισκέπτεται τον χώρο σας. Στις μυοκτονίες τοποθετούμε δολωματικούς σταθμούς, οι οποίοι ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τα δολώματα ενός γεύματος που χρησιμοποιούμε στις μυοκτονίες είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, δε μυρίζουν και είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Η επιλογή των σημείων τοποθέτησης και το είδος των δολωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν στις εκάστοτε μυοκτονίες, καθορίζονται από τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρου.

Με το πέρας της εφαρμογής της μυοκτονίας, βάσει προδιαγραφών H.A.C.C.P. εκδίδεται πιστοποιητικό από υγιεινολόγο.