Καθαρισμοί Χώρων - Συνεργεία Καθαρισμού| Micro Clean
 
 
 
Υπηρεσίες καθαριότητας και
συντήρησης προηγμένης τεχνολογίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Απωθητικά πτηνών

 
Απώθηση πτηνών με φυσικές μεθόδους και την χρήση σύγχρονων απωθητικών, από την MicroClean.

Τα απωθητικά πτηνών έχουν καταστεί απαραίτητα σε πολλούς δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Και αυτό γιατί πολλά είδη πουλιών έχουν προσαρμοστεί στη ζωή της πόλης ή του χωριού. Δημιουργούν πολλά προβλήματα όπως περιττώματα τα οποία εκτός του ότι είναι αντιαισθητικά είναι και ανθυγιεινά. Επίσης προκαλούν προβλήματα ασφαλείας και θορύβου. Τα απωθητικά πτηνών χρησιμοποιούνται σήμερα ευρέως για ένα από τα πιο ενοχλητικά πουλιά, τα περιστέρια, που φωλιάζουν σε διάφορα σημεία όπως στέγες, περβάζια, κλιματιστικά, καλώδια και άλλα σημεία. Τόσο τα περιττώματα όσο και τα υλικά της φωλιάς τους είναι υπεύθυνα για δεκάδες ασθένειες όπως σαλμονελώσεις, εγκεφαλίτιδες, ορνίθωση, τοξοπλάσμωση, παράτυφος. Τα οξέα των περιττωμάτων τους είναι τόσο δραστικά, ώστε να διαβρώνουν σε σχετικά μικρό διάστημα μπετόν, αλουμίνιο, μάρμαρο,ακόμη και ατσάλι!

Τα απωθητικά πτηνών αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στους χώρους αεροδρομίων όπου η ύπαρξή τους δημιουργεί προβλήματα και ενέχει κινδύνους για την ασφάλεια των πτήσεων. Ο σκοπός για τον οποίο εφαρμόζονται τα απωθητικά πτηνών είναι να φοβίζουν, να τρομάζουν και να απωθούν τα πουλιά ώστε να αλλάζουν σημείο ξεκούρασης ή κατασκευής φωλιών.

Στη MicroClean με φυσικές μεθόδους και απωθητικά πτηνών απομακρύνουμε αποτελεσματικά τα πτηνά από χώρους όπως: κατοικίες, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, βιομηχανίες τροφίμων, υπόστεγα, στέγες κλπ Ανάλογα με το χώρο που εφαρμόζονται, οι κυριότερες μέθοδοι για την απώθηση πτηνών είναι:

Συσκευές led υπερήχων για απώθηση πτηνών κάθε είδους. Το συγκεκριμένο οικολογικό απωθητικό πτηνών θα κρατήσει μακριά εκτός από πουλιά και άλλα ζώα όπως σκύλους και γάτες.

Ακίδες απώθησης πτηνών που αποθαρρύνουν τα πουλιά και τα απομακρύνουν από τον χώρο σας. Η διακριτική και εύχρηστη κατασκευή τους αναγκάζει τα πουλιά να αναζητήσουν αλλού χώρο για τις φωλιές τους. Τα απωθητικά πτηνών με ακίδες είναι ιδανικά για δημόσιους χώρους όπως εκκλησίες και σχολεία.

Ιριδίζουσες κορδέλες για την απώθηση πτηνών. Η κορδέλα απώθησης πουλιών είναι μια αποτελεσματική μέθοδος, η οποία δημιουργεί ηχητικά και οπτικά εφέ. Με τον αέρα δημιουργεί ενοχλητικές ηχητικές αλλά και οπτικές αντανακλάσεις έτσι ώστε τα πουλιά να τις ακούν, να τις βλέπουν, να φοβούνται και να απομακρύνονται. Λόγω της δημιουργίας διαφορετικών ήχων και αντανακλάσεων, τα πουλιά δε συνηθίζουν τις ταινίες αυτές τόσο εύκολα όσο άλλα είδη απώθησης πουλιών και αποτελούν ίσως τα σημαντικότερα απωθητικά πτηνών.

Στις περισσότερες των περιπτώσεων χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός των παραπάνω τεχνικών απώθησης πτηνών, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος.