Καθαρισμοί Χώρων - Συνεργεία Καθαρισμού| Micro Clean
 
 
 
Υπηρεσίες καθαριότητας και
συντήρησης προηγμένης τεχνολογίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Απολυμάνσεις

 
Απολυμάνσεις υψηλής ποιότητας από την MicroClean, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των μικροοργανισμών.
Οι απολυμάνσεις αποσκοπούν στην ελάττωση του μικροβιακού φορτίου σε λογικά επίπεδα και εφαρμόζονται σε χώρους συνάθροισης πολλών ατόμων όπως σχολεία, εργοστάσια, νηπιαγωγεία, γηροκομεία, νοσοκομεία, ξενοδοχεία κτλ. Με τις απολυμάνσεις επιτυγχάνεται η διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου υγιεινής όπως επίσης και η μείωση του κινδύνου μετάδοσης των διαφόρων μολυσματικών ασθενειών. Άλλωστε, τα παράσιτα αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες πηγές δηλητηριωδών οργανισμών και οι τροφικές δηλητηριάσεις που προκαλούν αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της εποχής μας.

Μια κλασσική παρανόηση σχετικά με τις απολυμάνσεις είναι το γεγονός ότι συχνά τις μπερδεύουμε με την καθαριότητα. Όμως, επιφάνεια καθαρή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι είναι και απαλλαγμένη από μικρόβια! Απολυμάνσεις είναι οι εφαρμογές μετά από σχολαστική καθαριότητα, μεθόδων για την καταστροφή συνήθως των περισσοτέρων ή όλων των παθογόνων λοιμωδών ή παρασιτικών παραγόντων.

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι τα απλά καθαριστικά μέσα δεν επαρκούν, αλλά χρειάζονται απολυμάνσεις με αποτελεσματικά μέσα για την απομάκρυνση των ιών και των άλλων μικροβίων από τις σκληρές επιφάνειες. Με τις απολυμάνσεις απαλλάσσουμε ένα χώρο από παθογόνους μικροοργανισμούς επικίνδυνους για τον άνθρωπο.
Στην MicroClean, εφαρμόζουμε απολυμάνσεις με τη χρήση μικροβιοκτόνων απολυμαντικών, εγκεκριμένων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Απομακρύνουμε τα μικροβιακά φορτία από χώρους ενδιαφέροντος και οι τομείς δραστηριότητας της εταιρείας μας είναι:

  • Οι απολυμάνσεις σε νοσοκομεία, ιατρεία και κάθε είδους ιατρικούς χώρους.
  • Οι απολυμάνσεις σε ξενοδοχεία, συγκροτήματα κατοικιών και κάθε είδους δημόσιους χώρους ανάπαυσης.
  • Οι απολυμάνσεις σε γραφεία, καταστήματα, εργοστάσια και κάθε είδους επαγγελματικούς χώρους,
  • και οι απολυμάνσεις σε σπίτια πολυκατοικίες, και εσωτερικούς χώρους πάσης φύσεως.

Με το πέρας της απολύμανσης βάσει προδιαγραφών H.A.C.C.P. εκδίδεται πιστοποιητικό από υγιεινολόγο.