Καθαρισμοί Χώρων - Συνεργεία Καθαρισμού| Micro Clean
 
 
 
Υπηρεσίες καθαριότητας και
συντήρησης προηγμένης τεχνολογίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αφύγρανση Κτιρίων
 
 
 

Αφύγρανση Κτιρίων

 
Με την αφύγρανση κτιρίων η MicroClean, απαλλάσσει τα κτίρια και τους χρήστες τους από μόνιμα προβλήματα και δυσλειτουργίες.
 
 
 
 
Οι τεχνικοί που απασχολούνται στον τομέα των κατασκευών και της ανακαίνισης στη συντριπτική τους πλειοψηφία θεωρούν την υγρασία ως αιτία μιας σειράς προβλημάτων. Και εδώ υπάρχει σύγχυση γιατί η υγρασία είναι το σύμπτωμα και όχι το πρόβλημα.

Το ερώτημα που πρέπει να τεθεί για να αποφύγουμε μια ατελείωτη σύγχυση είναι το εξής: "ποιά είναι η αιτία που προκαλεί την υγρασία;". Η υγρασία είναι πάντα μια συνέπεια και όχι η αιτία. Όταν αντιμετωπίσουμε και εξαλείψουμε τις αιτίες, θα εξαφανισθεί και το σύμπτωμα – υγρασία.

Μορφές υγρασίας πολλές:

  • Υγρασία συμπύκνωσης.
  • Ανοδική υγρασία.
  • Υγροσκοπική υγρασία.
  • Πλευρική υγρασία.
  • Υγρασία διεισδύσεων από όμβρια ύδατα
  • Φυσιολογική και υπολειμματική υγρασία οικοδομικών υλικών

Οι συνέπειες λόγω υγρασίας και λόγοι για αφύγρανση κτιρίων:

  1. Άσχημη όψη τοιχοποιίας, αλλαγή στο χρώμα, αποσάθρωση. Στη συνέχεια το πρόβλημα μεταφέρεται στο σοβά που σκάει, χάνει τη συνοχή του και ξεκολλάει.
  2. Άλλη συνέπεια έχει να κάνει με τη στατικότητα του κτιρίου. Η έντονη παρουσία νερού στα θεμέλια και στην τοιχοποιία απειλεί τον οπλισμό του κτιρίου με οξείδωση. Η οξείδωση του οπλισμού έχει ως άμεση συνέπεια τη μείωση της ζωής των κατασκευών διότι η διάβρωση του χάλυβα στο σκυρόδεμα έχει καταστροφικές επιπτώσεις στην κατασκευή.
  3. Σημαντικότατο πρόβλημα υπάρχει και για τους χρήστες ενός κτιρίου με πολλές επιπτώσεις στην υγεία τους. Άσθμα, αναπνευστικές αλλεργίες, πονοκέφαλος, ξερόβηχας, τοξικότητα από σπόρια μούχλας είναι μερικά από τα προβλήματα.

Η MicroClean, έχοντας υπ’ όψιν όσα αναφέρθηκαν, δίνει οριστική λύση στο πρόβλημα με την αφύγρανση κτιρίων.
Τεχνικός της εταιρείας μας επισκέπτεται το χώρο και σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη ή το μηχανικό καταγράφει τα προβλήματα και το ιστορικό του κτιρίου. Στη συνέχεια της αυτοψίας προβαίνει σε μετρήσεις της υγρασίας, σε έλεγχο αγωγιμότητας και δειγματοληψίας, σε θερμογραφία, σε μέτρηση κατακόρυφου και οριζόντιου ηλεκτρικού δυναμικού σε ποσοτική και ποιοτική ανάλυση αλάτων.

Κατόπιν γίνεται η εκπόνηση της τεχνικής έκθεσης με όλα τα στοιχεία και τα δεδομένα όπου αναφέρονται οι μετρήσεις και τα αποτελέσματα, οι προτάσεις λύσεων για την αφύγρανση κτιρίου και η οικονομική προσφορά για τις λύσεις που προτείνονται. Βασική μας επιδίωξη είναι η ανάλυση, η ενημέρωση και η τεκμηρίωση των λόγων της προτεινόμενης λύσης.